Osnovna škola Petar Zrinski Čabar objavila je popis potrebnih udžbenika po pojedinim područnim školama.
Popisi su u “PDF” formatu.
MŠ Čabar
PŠ Gerovo
PŠ Plešce
PŠ Prezid
PS Tršće