Osnovna škola Petar Zrinski objavila je IZMJENE potrebnih udžbenika.
Izmjene su navedene po područnim školama.

Popisi su u “PDF” formatu.
MŠ Čabar
PŠ Gerovo
PŠ Plešce
PŠ Prezid
PS Tršće