Obaviještavamo sve polaznike Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar da vrtić započinje s radom 01. rujna 2009. godine (utorak).

Radno vrijeme svih vrtića (podružnica) ostaje nepromijenjeno.

Dječji vrtić “Buba Mara” Čabar