• 1. Lovačko društvo “Tetrijeb” Gerovo svečanim programom otvara novoizgrađenu rashladnu komoru u Gerovu, 25. rujna u 16,00 sati
  • 2. Udruga žena “Goransko srce” Čabar 2008. organizira izložbu pod nazivom: Zanati i običaji naših predaka. Svečano otvorenje izložbe je 02. listopada u prostoriji depadanse “Petrus Wellness” Tršće u 17,00 sati