Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Statuta Grada Čabra i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra, gradonačelnik Grada Čabra raspisao je natječaj za prodaju zemljišta u kat. općini Hrib, te dvije garaže (spremišta) u Čabru.

Prošireni tekst natječaja za prodaju nekretnina u gradskom vlasništvu ili posjedu preuzmite ovdje.