Upravno vijeće dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja navedenog dječjeg vrtića.

Tekst natječaja:

Javni natječaj: imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića “Buba Mara”