Tekst poziva i lista kandidata:

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata