REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
Upravni odjel za poslove uprave i samouprave
Odsjek za kom. sustav, prostorno uređenje
i gospodarstvo

OBAVIJEST

TRŽNI DAN UMJESTO DANA 25. PROSINCA
2009. GODINE (PETAK), ODRŽATI ĆE SE
22. PROSINCA 2009. GODINE (UTORAK) U
NASELJU GEROVO.