Turistička zajednica Grada Čabra i pustna društva “CUKLAR” Čabar, “KURENT” Gerovo, “LARFA” Tršće, “BLJEČOK” Plešce i “PREZID 1969” Prezid ograniziraju maškarana događanja. Najavu događaja i susreta preuzmite ovdje.

maskare-1maskare-2