MAŠKARE PREUZELE VLASTČABAR ” Nakon postavljanja pusta u Prezidu, Tršću i Gerovu u 15,30 odnosno 16 sati u dvorcu Zrinskih u Čabru na prigodnoj svečanosti kojoj su prisustvovale mačkare iz pustnih društava “Larfa” Tršće,”Prezid 1969″ Prezid,”Kurent” Gerovo, “Blječki” Plešce i “Cuklar” Čabar, legalna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Željkom Erentom predala je vlast mačkarama a novi je gradonačelnik odnosno gradonačelnica Marineta Turk iz “Larfe” Tršće.

Tijekom prigodnog programa razmijenjeni su pokloni i prigodne riječi, gradonačelnik Erent poželio je mačkarama da uspješno vode ovu sredinu u narednih skoro mjesec dana, dok je nova gradonačelnica Marineta Turk predsjednica Pustnog društva “Larfa” Tršće sa svojim suradnicima, obećala da će svima pokazati kako se vlada. Nakon primopredaje ključeva grada dio mačkara ostao je u Čabru gdje je u 19 sati postavljen pust a dio je otišao u Plešce gdje je također u 19 sati postavljen pust.
Zatišje će kratko potrajati, do subote 06. veljače kada će se u 14 sati održati Pustna parada Makov Hrib ” Tršće, u 16,30 sati organizira se u Gerovu dječja maškarana povorka i ples pod maskama, u 19 satiu biti će u domu kulture “12. rujan” u Tršću maškarana zabava a u disco baru “La mirage” u Gerovu suđenje Kurentu nakon čega slijedi prigodan program obilježavanja 20. Godina djelovanja Pustnog društva “Kurent” Gerovo.
ZMAL5109

Željko Malnar