Za petak 19. ožujka 2010. godine sazvana je VI. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra koja će se održati u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čabra. Dnevni red preuzmite ovdje.