Grad Čabar u suradnji s Erste & Steiermarkische bank d.d. Jadranski trg 3a, Rijeka objavljuju javni poziv građanima za sufinanciranje kamate za vanjsko uređenje stambenih objekata za 2010. godinu.
Poziv preuzmite ovdje.
Prijavu možete preuzmite u pdf ili xls obliku.