grbovi

MEĐUNARODNA BRDSKA AUTO UTRKA
10. NAGRADA GRADA ČABRA 2010.

I. Program natjecanja

Subota, 10.07.2010.
15,00 ” 17,30 Prijam verifikacija i tehnički pregled-park vozača Smrečje
18,00 Objava liste vozača primljenih na natjecanje
18,30 1. Sjednica sportske komisije ” Ured utrke Smrečje
19,00 Objava startne liste treninga
19,15 Sastanak sa vozačima, u prostoru Caffe bara Runolist

Nedjelja, 11.07.2010.
09,00 1. Trening
11,00 2. Trening
13,00 2. Sjednica sportske komisije ” Ured utrke Smrečje
13,30 Svečano otvorenje natjecanja
13,45 I. Vožnja
16,00 II. Vožnja
19,00 Objava konačnih rezultata