Temeljem članka 14. Odluke o priznanjima Grada Čabra (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 28/10.) , Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra objavljuje javni poziv fizičkim i pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, članovima Gradskog vijeća, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra, koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Čabra, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Čabra u 2010. godini.

Tekst javnog poziva preuzmite u prilogu:

Javni poziv – priznanja 2010.