Grad Čabar raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra. Natječaj preuzmite ovdje.