GRAD ČABAR
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
UPRAVE I SAMOUPRAVE

Klasa: 370-03/10-01/1
Ur.br.:2108/01-10-18

P O Z I V

Poštovani,
pozivamo sve zainteresirane stanovnike grada Čabra koji nemaju adekvatno rješeno stambeno pitanje, da se odazovu prezentaciji Programa društveno poticane stanogradnje (POS):

dana, 22. studenog 2010. u 12,00 sati,
na adresi Čabar, Narodnog oslobođenja 2 (vijećnica).

APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Vlade RH) predstavit će Program za:
– izgradnju višestambene građevine
– kreditiranje izgradnje, dogradnje i završetka započete gradnje obiteljskih kuća (PROGRAM “B”).
– kreditiranje kupnje građevinskog materijala (PROGRAM “C”)

Nadamo se Vašem odazivu!

Upravni odjel za poslove uprave i samouprave