Objavljeni su pristigli radovi na NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKE ILI STUDENTSKE STIPENDIJE I POTPORE “MLADIMA U GRADU ČABRU” ZA ŠKOLSKU / AKADEMSKU GODINU 2010/2011.
Otvoreno je i glasovanje za pojedini uradak.
Više o svem pogledajte na blogu Gradonačelnika.