Hrvatska poljoprivredna komora
Javna poljoprivredna savjetodavna služba
Odsjek Primorsko-goranske županije

OBAVIJEST O STRUČNIM PREDAVANJIMA

Djelatnici Javne poljoprivredne savjetodavne službe Hrvatske poljoprivredne komore, će dana 03.veljače (četvrtak) 2011. u 16 sati u prostorijama Gradske vijećnice Čabar, održati stručna predavanja sa slijedećim temama:

• IPARD PREDPRISTUPNI PROGRAM ” IPARD je novi pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. ” 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj – Predrag Janeš,bacc.ing.

• AGRONET (novi sustav prijave potpora -elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi )” Žarko Mulc dipl.ing.

• VIŠESTRUKA SUKLADNOST (sredstvo provođenja 19 već postojećih EU Direktiva iz područja zaštita prirode i okoliša, zaštiti bilja, zdravlje ljudi i životinja) ” Karmen Karlić dipl.ing.

• NATURA 2000 “(najveća koordinirana mreža područja važnih za očuvanje ugroženih i stanišnih tipova) – Petar Mamula dipl. ing.

• NAČELA DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE (smjernice u zaštiti tla, vode, zraka i dobrobiti životnija) ” Petar Mamula dipl.ing.

PZ TISA