Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donio je Odluku o imenovanju kontrolora na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011.u Primorsko-goranskoj županiji:

Odluka o imenovanju kontrolora

Županijsko popisno povjerenstvo za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine za područje Primorsko-goranske županije donijelo je odluku o imenovanju popisivača za provedbu popisa:

Odluka o imenovanju popisivača

Popisivači – popisni centar Čabar