Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra raspisuje Javni natječaj za radno mjesto voditelja Odsjeka za društvene djelatnosti i voditelja Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Javni natječaj za voditelja Odsjeka komunalnih i društvenih djelatnosti i Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Upute i obavijesti kandidatima – Natječaj za voditelje