Poljoprivredna zadruga Tisa u petak, 06. svibnja, organizira predavanje na temu “Financiranje iz EU fondova”:  kako uspješno pripremiti i kandidirati projekt te kako pripremiti kandidaturu za IPARD ” Mjera 302?

Poziv na prezentaciju IPARD mjere 302