Gradonačelnik Grada Čabra donio je odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Čabra.

Odluka o raspisivanju izbora