Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Čabra:

Odluka o raspisivanju natječaja – poslovni prostor

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u najam stambenog prostora:

Odluka o raspisivanju natječaja – stambeni prostor