PROSLAVA DANA DJEČJEG VRTIĆA “BUBA MARA” ČABAR
27. svibnja (petak) 2011. godine u Podružnici Tršće
s početkom u 18:00 sati

– Svečanost obilježavanja Dana vrtića
– Nastup polaznika DV “Buba Mara” Čabar u pedagoškoj godini 2010. / 2011.
– Pozdrav s predškolcima

V. d. ravnateljice
Laura Turk – Resman