Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina na izbore za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbori će se održati u nedjelju, 10. Srpnja 2011.

Izbori za vijeca nacionalnih manjina