Svim vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče ili su na bilo koji način povezane s nekretninom kč. br. 7917/1 k.o. Plešce (u naravi seoski put prema Gerovčici) kako bi se utvrdila i dogovorila mogućnost uspostave ove nekretnine kao javnog puta i osiguralo njegovo nesmetano korištenje u navedenu svrhu.

Rasprava će se održati dana 01. srpnja 2011. godine (PETAK) u 19,00 sati u dvorani društvenog doma u Plešcima.

Javni poziv na raspravu