Po usvojenom kalendaru, treća ovogodišnja akcija darivanja krvi na području GD CK Čabar, održat će se 18. i 19.07.2011.:
1. 18. Srpnja 2011. (PONEDJELJAK)
– ČABAR od 9 ” 11,00 sati 25. Darivatelja
– PLEŠCE od 13 ” 15,00 sati 25. Darivatelja
2. 19. Srpnja 2011. (UTORAK)
– GEROVO od 9 ” 11,00 sati 20. darivatelja
– TRŠĆE od 13 ” 14,00 sati 10. darivatelja
– PREZID od 15 ” 17,00 sati 20. Darivatelja

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA, ČABAR