Prva regionalna konferencija šumoposjednika jugoistočne Europe održana je hotelu Westin u Zagrebu 19.07.2011.
Dvodnevni međunarodni stručni skup okupio je više od 200 šumovlasnika i zainteresiranih sudionika. Glavna tema konferencije bila je “Kako mobilizirati sirovinu iz privatnih šuma” a obradile su se i druge teme, kao što su poticaji za obnovu i okrupnjavanje posjeda. Organizatori skupa bili su časopis Drvo&Namještaj te Drvni klaster Delnice.

Na skupu su sudjelovali g. Alen Lipovac kao predstavnik grada Čabra te g. Zoran Ožbolt iz Udruge privatnih šumovlasnika.

linkovi:

Privatne šume

Lider