Obavijest za fizičke osobe – proizvođače alkoholnih pića za vlastite potrebe o primjena odredbi Zakona o trošarinama u dijelu oporezivanja alkohola i alkoholnih pića.

Zakon o trošarinama odredio je da je “MALI PROIZVOĐAČ JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA” svaka fizička osoba, vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji ga proizvodi za vlastite potrebe i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu.

Obveze za sve fizičke osobe koje proizvode jaka alkoholna pića za svoje potrebe su:
– Registrirati se u registar trošarinskih obveznika i prijaviti proizvodnju mjesnoj nadležnoj carinarnici ” CARINARNICA RIJEKA (Obrazac PUR) ” nije bitno je li osoba vlasnik kotla, već tko je vlasnik tvari s kojom se proizvode alkoholna pića.
– Podnijeti carinarnici godišnji izvještaj o proizvodnji (o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića, zapremini kotla i obračunatoj trošarini) do 20.01. tekuće godine za proteklu godinu (Obrazac GI-MP-JAP).
– Platiti godišnji paušal ako je proizvodnja do 20 l čistog alkohola, do 31.01. tekuće godine za proteklu godinu.
Trošarinu obračunava i plaća sam mali proizvođač, ovisno o veličini kotla ” za kotao zapremine 40 ” 100 litara 100,00 kn, a preko 100 litara 200,00 kn.
Ako ukupna proizvodnja prijeđe 20 l godišnje, uz iznos godišnjeg paušala obračunava se i plaća trošarina od 53 kn po litri čistog alkohola na razliku proizvodnje preko dopuštenih 20 l čistog alkohola.
PRODAJA ALKOHOLNIH PIĆA NIJE DOPUŠTENA.

Ukoliko proizvođač ne namjerava u tekućoj godini proizvoditi jaka alkoholna pića, može zatražiti od carinarnice pečaćenje kotla i tada nije u obvezi obračunati i platiti trošarinu sve dok je kotao zapečaćen. Takav zahtjev može se podnijeti najkasnije do 31.01. tekuće godine.
Radom  bez prijave u registar trošarinskih obveznika, nepodnošenjem  godišnjeg izvješća ili neplaćanjem  godišnjeg paušala, proizvođač može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 ” 10.000,00 kn.
Detaljnije informacije mogu se dobiti kod nadležne Carinarnice Rijeka, Odjel za trošarine, svakim radnim danom od 7,30 ” 15,30 na tel. broj 525-132, 525-133, 525-169 ili putem web stranice Carinske uprave ” www.carina.hr.

Direktni link na službene stranice Carine RH.

Obrasci:
Obrazac PUR
Obrazac GI-MP-JAP
Izjava o proizvodnji