Javne potrebe koje se sufinanciraju iz proračuna Grada Čabra su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije u interesu grada Čabra. U programe javnih potreba Grada Čabra, uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:
– predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa,
– kulture i tehničke kulture,
– udruga građana,
– zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
– turizma

Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa javnih potreba za 2012.g

Poziv za prijavu javnih potreba u kulturi

Obrazac za prijavu programa javnih potreba za 2012.g