Jednoglasnom odlukom članova Gradskog vijeća Grada Čabra i ova će lokalna samouprava uskoro postati suvlasnik Radija Gorski kotar, odnosno zajedno uz još sedam goranskih lokalnih samouprava sudjelovati u sufinanciranju i radu jedinog goranskog elektronskog medija. Ova odluka, naglasio je pri njenom pojašnjenju Zvonimir Lipovac, neće značiti i dodatna financijska izdvajanja iz proračuna, jer je Grad Čabar i do sada redovno financijski pomagao Radio Gorski kotar.

(M. Krmpotić, NL 08.09.)