Odluka o poništenju javnog natječaja

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka” d.o.o. Čabar – ponovljeni