Nakon istražnih radova specijalnim strojem na klizištu u Smrečju, izgledno je da se prisupilo njegovoj sanaciji. U prilog tome govori činjenica da je dopremljen materijal i deponiran nasred klizišta. Velike stijene očito ukazuju na mogućnost da će se na mjestu klizišta postaviti kameni zid određene debljine, kako bi se spriječilo dalje klizanje terena. Posla će za izvođača radova biti dovoljno, a očekuje se da bi mogli biti obavljeni do početka zime, što bi značilo sigurnije čišćenje ceste, a time i sigurnije odvijanje prometa.

(Ž. Malnar, NL)