Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka” d.o.o. Čabar