Informacije i poziv za iskazivanje interesa za projekt “Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo” ” po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva

2019-10-25T07:16:27+01:0003.11.2011. 13:28|Nadmetanja, Novosti|

Na temelju Odluke Grada Čabra o provedbi projekta “Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo”, Rješenja Agencije za javno-privatno partnerstvo RH, Ur.broj: 369-02/11-07; Klasa: UP/I-034-02/II-01/01 od 09. veljače 2011. godine, kojim se Gradu Čabru odobrava provedba projekta “Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo” po ugovornom modelu javno privatnog partnerstva, te Rješenja Agencije, Ur.broj: 369-02/11-14, Klasa: UP/I-034-02/11-01/01 od 26. listopada 2011. godine, kojim se potvrđuje da je dokumentacija za nadmetanje sukladna s odobrenim prijedlogom projekta, Grad Čabar je dana 02. studenog, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, objavio Poziv za nadmetanje, odnosno dostavu Zahtjeva za sudjelovanjem Gospodarskih subjekata-natjecatelja koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupku JN. (više…)