Obavještavamo Vas da će Udruženje obrtnika Čabar u 11. mjesecu ove godine organizirati sljedeće:

1. U suradnji s Centrom zaštite na radu i zaštite od požara iz Rijeke organizira se osposobljavanje poslodavaca i zaposlenika i to sljedeće:
a) Zaštita na radu ” 80,00 kn/ kandidat
b) Zaštita od požara ” 80,00 kn/ kandidat

2. U suradnji s Medicinom rada iz Delnica organizira se polaganje prve pomoći. Cijena polaganja prve pomoći je 500,00 kn.

Polaganje u svezi zaštite na radu organizirati će se kada se skupi minimalno 20 kandidata.
Polaganje prve pomoći organizirati će se kada se skupi minimalno 10 kandidata ( 6 već prijavljeno ).
Prijaviti se možete u Udruženje obrtnika na broj telefona  051/821-392 ili na e-mail uo.cabar@hok.hr.

S poštovanjem,
Lipovac Gabrijela