Grad Čabar kao javni partner i naručitelj traži privatnog partnera ” izvršitelja investicijskog projekta Doma za starije i nemoćne osobe “Gerovo”, istaknuto je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji koju su održali gradonačelnik Čabra Željko Erent te Davor Mihovilić, predstavnik riječke tvrtke “CET” d.o.o., koja je uz Grad Čabar radila na uvodnom dijelu projekta koji će u prvoj fazi ponuditi domski smještaj s 90 ležajeva, a u završnom dijelu gerontološki centar sa 150 ležajeva i nizom drugih sadržaja za boravak ljudi treće dobi.

Obraćanje javnosti upriličeno je nakon što je sređena sva potrebna “papirologija” te nakon što je Grad Čabar putem Elektroničkog oglasnika Narodnih Novina objavio Poziv za dostavu Zahtjeva za sudjelovanjem gospodarskih subjekata-natjecatelja koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupku Javne nabave. Kao naručitelj, Grad Čabar je, naglasio je Erent, do ovog trenutka već napravio znatnu količinu posla – izrađena je prostorno-planska dokumentacija te program i investicijska studija, osigurani su glavni infrastrukturni priključci i na budućeg izvršitelja preneseno pravo građenja na građevinskom zemljištu površine 30.000 četvornih metara, i to u vlasništvu 1/1.

Ono što je posao budućeg partnera, je izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske i uporabne dozvole, održavanje građevine, upravljanje projektom te izravno naplaćivanje pružene usluge i ostvarivanje određene dobiti. Između javnog i privatnog partnera bit će, nakon potpisivanja ugovora, uspostavljen dugoročni partnerski odnos za trajanja  ugovora o javno-privatnom partnerstvu na rok od približno 25-30 godina, rekao je Erent pojasnivši zbog čega Grad Čabar, kao prvi u Hrvatskoj na području socijalne politike, kreće u javno-privatni partnerski odnos: “Od svega 3.800 ljudi koliko ih na našem području živi, njih čak 40% su ili u mirovini, ili su stariji od 65 godina, a pritom imamo čak 25% samačkih domaćinstava. Briga o starom i onemoćalom stanovništvu sve više postaje temelj našega rada, pri čemu smo da sada dobre rezultate ostvarili  kroz državni projekt “pomoć u kući”, ali bi izgradnja jedne domske ustanove značila ne samo veliki korak naprijed u brizi za starije mještane ovoga kraja, već i za zapošljavanje naših ljudi jer bi u domu u Gerovu posao našlo tridesetak ljudi, mahom žena”, rekao je Erent, zahvalivši na pomoći ministarstvima financija i zdravstva, kao i ostalim državnim nadležnim institucijama.

Njihov veliki doprinos, pogotovo kad je riječ o pionirskom projektu po čijim će iskustvima sada i drugi moći raditi, istaknuo je i Davor Mihovilić, posebno napomenuvši kako brojke nedvosmisleno pokazuju na ogromnu potrebu postojanja ovakvih objekata:” Na području grada Čabra prirodni je priraštaj za ogromih 4x niži od prosjeka PGŽ, a istodobno je mortalitet za 60% veći. Ako tome dodamo činjenicu da je naša županijapo starosti stanovništva u vrhu Hrvatske, a Hrvatska u vrhu Europe, onda je logično da su domovi za starije i nemoćne itekako potrebni. Dom u Gerovu u drugoj će fazi postati gerontološki centar u okviru kojeg će postojati i kvalitetna medicinska skrb o dementnim osobama, palijativna skrb te rehabilitacija i radna terapija, a bitno je istaći i to da će se briga o socijali sve više s državne razine spuštati na lokalnu, što znači  da će u radu ovakvih ustanova u velikoj mjeri sudjelovati općine i gradovi, što će biti dobro i za korisnike i za upravljače tim ustanovama”, rekao je Mihovilić.

Poziv za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnje Dom za starije osobe “Gerovo” otvoren je do 5. prosinca, nakon čega će biti razmotrene najpovoljnije ponude te, sukladno odredbama o javno-privatnom partnerstv, biti pokrenuti pregovori između Grada Čabra i potencijalnih kandidata kojih već sada, neslužbeno doznajemo, postoji nekoliko, i to ne samo iz Hrvatske. Bude li sve teklo po planu ti će pregovori bitigotovi tijekom zime, da bi već na proljeće počela gradnja koja bi trebala i mogla biti gotova tijekom 2012., što pak znači da bi u 2013. godini s radom trebao početi gerovski Dom za starije osobe.

(M. Krmpotić, NL)