Radnici i mehanizacija “Građevinara” iz Čabra počeli su s uređenjem jarka bujičara u Ulici Franje Ožbolta Velikog na samom ulazu u Čabar iz smjera Plešci. Jarak je godinama koristio mještanima koji su u blizini imali šumu kao vlaka za izvlačenje trupaca, uslijed čega je došlo do oštećenja obala jarka i manjih klizišta. Kako bi se spriječilo daljnje uništavanje i nova klizišta, pristupilo se sanaciji i izgradnji manjih kaskada, čime je samo korito poprimilo posve drugačiji izgled. Sigurno je da će po završetku radova okoliš i sam jarak biti zaštićeni od daljnjeg propadanja, a ulaz u Čabar poprimit će nov, ljepši izgled.

(Ž. Malnar, NL)