Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu obavještava građane o raspisanim Pozivima kako slijedi:

Poziv za sufinanciranje nabave rasplodnih bikova

Poziv za sufinanciranje opremanja i uređenja objekata za preradu voća

Poziv za prikupljanje ponuda za sudjelovanje vinogradara i vinara u projektu gospodarske valorizacije autohtonih sorti vinove loze