Grad Čabar Vas poziva na :

KLAVIRSKI KONCERT
Izvođač:
Nada Majnarić
09.12.2011. Dom kulture Plešci u 19:00 sati