Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Čabra koji se nalazi na adresi Narodnog oslobođenja 2, Čabar, dvorac Zrinskih, paviljnon 3, prizemlje površine 19,80 m2. Početna cijena zakupa je 22,50 kn / m2. Prostor se daje u zakup u svrhu obavljanja javnobilježničke djelatnosti. Pravo na zakup ima sudionik natječaja koji ispunjava uvjete natječaja i koji uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

Tekst natječaja