Maškarana događanja i priredbe organiziraju Turistička zajednica grada Čabra i Pustna društva: “CUKLAR” Čabar, “KURENT” Gerovo, “LARFA” Tršće, “BLJEČOK” Plešce i “PREZID 1969” Prezid.

TZ maskare 2012