Raspisuje se natječaj za prodaju 34/48 suvlasničkog dijela Grada Čabra na kč. br. 3292, ukupne površine 356  m2 , u kat. općini Hrib.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Čabra