Primorsko-goranska županija glasala je na referendumu za dva posto “europskije” od cijele Hrvatske: 68,80 posto građana podržalo je ulazak u Europsku uniju, a 30,68 posto izjasnilo se protiv. Referendumu se odazvalo točno pola upisanih birača, ili 50,15 posto, a najveća podrška Europi iskazana je u Gradu Čabru sa čak 81,93 posto! Najmanja podrška proeuropskoj politici Hrvatske iskazana je u Općini Lopar na Rabu, jedinoj gdje se natpolovična većina odlučila protiv Europe – 50,07 posto, i da je pitati Loparane, referendum ne bi uspio.

Rezultati  državnog referenduma na području Grada Čabra

Nakon održanog državnog referenduma i  obrađenih 5 glasačkih mjesta na području Grada Čabra utvrđeno je:

– U popis birača grada odnosno općine upisano je birača 4156
– Ukupno je glasovalo birača 2014
– Ukupno je glasovalo birača po glasačkim listićima 2014
– Važećim je utvrđeno glasačkih listića 1999
– Nevažećim je proglašeno glasačkih listića 15

Ukupni rezultati glasovanja:

– Broj glasova ZA 1650
– Broj glasova PROTIV 349

Rezultati glasovanja po glasačkim mjestima:

PGŽ – GRAD ČABAR ČABAR PREZID TRŠĆE GEROVO PLEŠCE
Ukupno  birača 807 873 936 1173 367
Glasovalo birača 392 452 436 560 174
Glasovalo birača po gl. listićima 392 452 436 560 174
Broj važećih glasačkih listića 391 449 431 556 172
Broj nevažećih glasačkih listića 1 3 5 4 2
Odgovor na referendumsko pitanje:
ZA 342 373 346 443 146
PROTIV 49 76 85 113 26

Cijeli Gorski kotar iskazao je ogromnu podršku europskoj politici jer nema nijednog grada ili općine u Gorskom kotaru gdje podrška Europi nije premašila čak 70 posto – nakon Čabra tako slijedi Brod Moravice sa 77 posto, Skrad sa 75 posto, Delnice sa 74 posto kao i Lokve, Fužine i Ravna Gora te potom Mrkopalj i Vrbovsko sa 70,8 posto. Što je goranska općina bliže granici sa Slovenijom, dakle Europskom unijom, to je postotak viši. A osim blizine EU, vjerojatno je takvom rezultatu pridonijela i činjenica da je upravo goranski, naročito kupski kraj već iskoristio niz europskih fondova na vlastitom terenu, pa uspješno iskustvo pomaže u lakšoj odluci – za EU.