Poštovani stanovnici Vodovodne ulice u Gerovu,
Ovim putem dajem sljedeće objašnjenje zbog ograničene distribucije vode:
Navedena Vodovodna ulica spojena je na vodoopskrbu Sokoli, koja ujedno pokriva naselja Vode, Mali Lug, Smrečje i najveći dio Gerova (uključujući Vodovodnu ulicu). Zbog pomanjkanja izvorišta na području MO Gerovo, nismo u mogućnosti distribuirati dovoljnu količinu vode, a jedan od razloga je i lokacija Vodovodne ulice (naselje Kamenje) gdje nema dovoljnog pritiska. Distribucija se vrši iz vodospreme Parg koja pokriva naselja Prezid i Tršće, a višak odlazi prema Gerovu.
Vodosprema Hrib trenutno nije u mogućnosti biti prespojena na glavni cjevovod, a vodosprema Kasarne uključuje se po potrebi kada se u njoj nalazi dovoljna količina vode.

Molimo građane za razumijevanje i strpljenje!

Direktor KD “Čabranka”
Leonard Vesel