Na temelju članka 40. i 48. Statuta Grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 33/09, 28/10) i članka 71. i 72. Poslovnika Gradskog vijeća  Grada  Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 33/09), gradonačelnik grada Čabra g. Željko Erent, saziva XXI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čabra, dana 16. ožujka (petak)  2012. godine s početkom u 10,00 sati.

Dnevni red, odnosno tema za raspravu:

Smjernice i opredjeljenje razvojnih programa Grada Čabra u narednom kratkoročnom i dugoročnom razdoblju

Gradsko Vijeće – 21. sjednica