Uslijed učestalih požara na otvorenom prostoru na području grada Čabra koji se dešavaju u posljednje vrijeme, apeliramo na naše sugrađane da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, kao i spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, budu posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima te da poštuju Odluku Primorsko-goranske županije o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru (SN PGŽ br. 14/02) i Odluku Grada Čabra o agrotehničkim mjerama (SN PGŽ br. 41/08).

Podsjećamo Vas na sljedeće:
Za nepridržavanje županijske Odluke o spaljivanju korova, trave i drugoga otpada propisane su visoke novčane kazne.
Osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu, javnu ili dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu o namjeri spaljivanja i tek ako dobije suglasnost od istih može vršiti spaljivanje.

Stoga, u cilju sprječavanja opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, mogućeg stradavanja ljudi i imovine te nastanka materijalne štete, građane upozoravamo:
– prije spaljivanja o svojoj namjeri obavijestite vatrogasce ” pridržavajte se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom
– izbjegavajte loženje vatre u blizini šumskih površina, površina pod usjevima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i slično
– nemojte spaljivati ukoliko je vrijeme vjetrovito ili izrazito suho
–  prije spaljivanja potrebno na primjeren način izolirati (ograditi) površinu te je očistiti od drugih zapaljivih materijala / očistiti odgovarajući sigurnosni pojas
– potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara
– tijekom spaljivanja te sve do završetka gorenja potrebno je biti uz vatru ” na vrijeme osigurajte priručnu opremu i sredstva za gašenje požara (vodu, lopate i sl.)
– po završetku, mjesto spaljivanja obavezno dobro pregledajte te temeljito ugasite ostatke vatre i žara
– u slučaju izbijanja požara odmah pozovite vatrogasce

Vatrogasna zajednica grada Čabra

Odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru