Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ objavljuje Natječaj za nabavu sjemena djetelinsko-travne smjese te sjemena djetelina i trava za 2012. godinu.

Uvjeti su sljedeći:
•Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora biti s područja djelovanja Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu,
•Gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
•Gospodarstvo mora imati najmanje četiri (4) uvjetna grla,
•Gospodarstvo mora imati zemljište u vlasništvu ili zakupu na kojem će izvršiti sjetvu sjemena djetelinsko-travne smjese ili sjemena djetelina i trava,
•Gospodarstvo može zatražiti maksimalno četrdeset (40) kg sjemena djetelinsko-travne smjese ili sjemena djetelina i trava po 1 ha,
•Sufinanciranje nabave sjemena  biti će izvršeno nakon nabave istog od strane obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te dostavljenog dokaza o kupnji (račun, financijski izvod ili uplatnica),
•Odluku o visini sufinanciranja, a najviše 1/3 od ukupne cijene donijet će Upravno vijeće Centra temeljem raspoloživih financijskih sredstava.

Potencijalni korisnik dužan je dostaviti:
•zahtjev za nabavu sjemena s osobnim podacima (ime i prezime, adresa, broj telefona ili mobitela) te potrebnu količinu sjemena za sjetvu u 2012. godini,
•dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
•dokaz o brojnom stanju stoke (mogu i podaci iz Agroneta),
•dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na česticama na kojima je predviđena sjetva sa ukupnom površinom – vlasnički ili posjedovni list ne stariji od 06 (šest) mjeseci ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.
•Rok za dostavu cjelokupne dokumentacije je petnaest (15) dana od dana objave ovog Natječaja u sredstvima javnog priopćavanja.
•Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi prema kriterijima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.
•Cjelokupnu dokumentaciju do isteka roka za dostavu dokumentacije sukladno objavljenom Natječaju potencijalni korisnici dostavljaju na adresu:

CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE, STARA SUŠICA, Karolinska cesta 87
51314 Ravna Gora, s naznakom “DTS za 2012. godinu”.

Za sve dodatne informacije vezane za objavljeni Natječaj možete se obratiti na broj telefona 051/ 791 – 066, 051/ 819 – 589 ili mobitel 098/1721-256, 099/8050114.
O rezultatima Natječaja potencijalni korisnici će biti izvješteni u zakonskom roku.

Napomena:
Gospodarstvu kojem je u 2011. godini putem Centra sufinancirana nabava sjemena djetelinsko-travne smjese ili sjemena djetelina ili trava, ne smije se javiti na ovaj Natječaj u 2012. godini sa istim zemljišnim česticama.

Objavljeno: Novi list 16.ožujak  2012.