Nakon što su pretresli probleme opskrbe vodom i odvodnje, zdravstvene zaštite, šumarstva i drvoprerađivaštva te novi Prostorni plan PGŽ, doneseno je 20-ak zaključaka s jasno određenim rokovima i nositeljima realizacije, što ipak ulijeva nadu

Dvadesetak konkretnih zaključaka s jasno određenim rokovima i nositeljima realizacije konačni su “proizvod” jučerašnjeg višesatnog posjeta i rada županijskog izaslanstva Gorskom kotaru. Posjet zaista jake županijske ekipe predvođene dr. sc. Vidojem Vujićem, obnašateljem dužnosti župana Primorsko-goranske županije, zamišljen je tako da je u prvom dijelu predočeno trenutačno stanje na nekoliko područja djelatnosti (opskrba vodom i odvodnja, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, šumarstvo i drvoprerađivaštvo te novi Prostorni plan PGŽ), a potom se kroz radionički rad, u kojem su sudjelovali predstavnici PGŽ, čelnici i stručne službe goranskih lokalnih samouprava, nastojalo naći rješenja za pojedine probleme te odrediti daljnje smjerove djelatnosti.
Tako je temeljni zaključak radionice o stanju i perspektivi šumarstva na području Gorskog kotara taj da će Županija inicirati sastanak s novom Upravom Hrvatskih šuma” d.o.o. te na tom sastanku, uz nazočnost drvoprerađivača i šumara cijele regije, raspravljati o problematici opskrbe sirovinom, pitanjima izvoza i nizu drugih pojedinosti bitnih za što kvalitetniji rad i suradnju šumarskog i drvoprerađivačkog sektora. Također, na goranskom će području biti osnovana stručna skupina koja će se uključiti u aktivnosti oko izrade prijedloga novog Zakona o šumama, a u što kraćem roku nastojat će se s predstavnicima srednjeg školstva i drvoprerađivaštva održati sastanak kako bi se vidjele mogućnosti stipendiranja kadrova potrebnih ovoj grani industrije.

Širenje “Komunalca”
Raspravljajući o problematici opskrbe vodom i odvodnje na goranskom području, zaključeno je kako je nužno napraviti izvještaj o dosadašnjoj realizaciji projekta Goranski vodovod te iznaći načine prijavljivanja na kandidature sredstava iz EU fondova. Nadalje, u roku od 30 dana Županiji bi trebao biti dostavljen novi model djelovanja “Komunalca” d.o.o. Delnice, a u istom roku na adrese Županije trebali bi stići odgovori o tome žele li se gradovi Vrbovsko i Čabar priključiti “Komunalcu” Delnice koji obuhvaća sve ostale goranske lokalne samouprave. Što hitnije potrebno je pripremiti program aktivnosti za sanaciju i poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje na području Čabra i Vrbovskog, najugroženijih goranskih sredina kad je riječ o kvalitetnoj vodoopskrbi, a krenut će se i u pripremu objedinjenih programa za vodoopskrbne mreže onih mjesta koja nisu u sastavu Goranskog vodovoda. Kad je o goranskom doprinosu budućeg Prostornog plana PGŽ riječ, prvi je zaključak taj da je do konca 2012. godine potrebno napraviti razvojni program za EU strukturne fondove kako bi se u što većoj mjeri iskoristila ta mogućnost financiranja. Također do kraja ove godine bit će izrađen Program razvoja područja Kupe i goranskih jezera, a za projekt izgradnje Skijališta Bijela kosa bit će raspisan javni natječaj za investitora te pripremljena kandidatura tog projekta za EU fondove. Napokon, prije čina izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije bit će obiđene sve goranske lokalne samouprave kako bi se usuglasili stavovi i izvršile nužne promjene na područjima gdje je to potrebno.

Argumentirana kritika
Ostvari li se samo dio od navedenih zaključaka, do nekih poboljšanja na pojedinim područjima života (ponajprije zdravstva) trebalo bi doći vrlo brzo, što je itekako potrebno jer je iz uvodnih prikaza jasno kako su brojni pokazatelji svih oblika životnog standarda u Gorskom kotaru u dubokom “crvenom”. Upravo stoga ovaj angažman Županije djeluje pozitivno i ohrabrujuće, a takav je, uz određenu dozu argumentirane kritike, bio i pozdravni govor Vidoja Vujića koji je naglasio kako Gorani trebaju prestati plakati i žaliti se te više vjerovati u vlastite mogućnosti. “Ukoliko budemo radili s jasnim ciljem ispred nas, Gorski kotar ima šanse. Uz to potrebno je jedinstvo i kvalitetan rad po prioritetima, pri čemu će Županija sigurno pružiti pomoć, a priliku za financiranje treba tražiti i u strukturnim EU fondovima, kao i u EU zakonima koji, primjerice, zahtijevaju da onaj tko koristi vodno bogatstvo za proizvodnju struje plati to korištenje. U Hrvatskoj je stanje kaotično pa HEP nekima plaća, a nekima – među kojima su i Gorani – ne. Veća ulaganja u Gorski kotar moraju se tražiti i od svih ostalih državnih poduzeća koja koriste prirodna bogatstva ovog kraja, a to znači i Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma”, rekao je Vujić.

Tri specijalista i dežurstva
Sudionici radionice o zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi složili su se oko potrebe što hitnijeg uveđenja tri specijalističke ordinacije (pedijatar, iternist, fizijatar) u Dom zdravlja Delnice, izradi (najkasnije do konca ove godine) posebnog Programa provođenja gerontološke zaštite za cijelo područje Gorskog kotara, osnivanju (do 30. lipnja 2012. godine) Palijativnog tima, u sufinanciranju čijeg rada bi sudjelovale i goranske općine i gradovi, te što bržem omogućavanju stalnih dežurstava u ambulantama Hitna pomoći u Vrbovskom, Čabru i Delnicama.

M. Krmpotić, NL