Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar poziva Vas dana 25. travnja 2012. (srijeda) u 13,00 sati na interaktivno predavanje

U susret Kini: Najstarija i najmnogobrojnija država svijeta

Mjesto održavanja: Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar
Organizator: Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar
Predavač: Andrija Wolf

Teme predavanja uključuju:
Kina (Div koji se već probudio)
CRI (Croatian Radio International)
Kineski jezik i pismo (Karakteristike, značenje i učenje jezika)
Video prezentacija: Studijsko putovanje u Kinu

Predviđeno trajanje programa: 45 minuta
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na predavanje te da uzmu aktivnog učešća u raspravi, pitanjima, podijeli iskustava i sl. o najavljenoj temi predavanja.

Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar